Эпидемийн эсрэг тэмцлийн тайлан_ News Channel_CCTV.com

Төв радио, телевизийн төв станц CCTV сүлжээ Бүх эрх хамгаалагдсанХууль бус, муу мэдээллийн тайлан: 010-88047123Ж.Бээжин ОУХХ-ийн гэрчилгээ №060535Ж.Бээжингийн нийтийн аюулгүй байдлын дугаар 11000002000018Жингвангвэн [2014] 0383-083 Аудиовизуал нэвтрүүлгийн онлайн нэвтрүүлгийн лиценз 0102004Интернет аудиовизуал хөтөлбөрийн үйлчилгээний өөрийгөө зохицуулах тухай Хятад конвенц


Эх агуулга: https://www.thepaper.cn/ Зохиогч:

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *