Хубэй Батлан ​​хамгаалах дайн

Оны төгсгөл ба оны эхээр 19 аймагт тахал тархаж, Хубэй мужийн бүх хэсэгт дэмжлэг үзүүлэх үүрэг хүлээв. Цагаан өнгийн 41,600 гаруй цэргүүд салхинд хийсч, Хубэй хотод урьд өмнө байгаагүй хамгаалалтын тулааныг эхлүүлэв. Алив, Хубэй!

Эх агуулга: https://www.thepaper.cn/ Зохиогч:

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *